Jak aplikować o Tax credits

Poniżej wyjaśniamy, krok po kroku, jak starać się o Working Tax Credit i Child Tax Credit – jak uzyskać odpowiedni formularz oraz jak prawidłowo go wypełnić.


Przykładowa sytuacja

Państwo Jan i Anna Kowalscy chcieliby ubiegać się o Working Tax Credit i Child Tax Credit. Państwo Kowalscy otrzymują już Child Benefit na swoje dzieci.

Pan Jan pracuje jako samozatrudniony (self-employed) i wykonuje usługi budowlane. Zazwyczaj pracuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Przychód z wykonywanej działalności w roku podatkowym 2010/2011 wyniósł £11,890.

Pani Anna jest zatrudniona (employed) u pracodawcy na kontrakcie. Zazwyczaj pracuje 16 godzin tygodniowo. Dochód za rok podatkowy 2010/2011 wyniósł £4,200.

Państwo Kowalscy maja dwójkę dzieci:
– Piotr Kowalski urodzony 1 stycznia 1994 (17 lat i uczy się w szkole średniej)
– Katarzyna Kowalska urodzona 1 stycznia 2005 (6 lat i uczy się w szkole podstawowej).

Całkowity dochód Państwa Kowalskich w roku podatkowym 2010/2011 nie przekroczył £17,700 więc mogą ubiegać się o Working Tax Credit i Child Tax Credit. Dokładna kwota zasiłku zostanie wyliczona przez urząd.


Jak się ubiegać?

Aby ubiegać się o Tax Credits, państwo Kowalscy muszą wypełnić odpowiedni formularz – Tax Credits Claim. Aby uzyskać formularz (form), pan Jan lub pani Anna, muszą zadzwonić na infolinię do Tax Credit Office pod numer 0845 300 3900 (wybrać opcję nr 5new claim, następnie opcję nr 2). Należy przedstawić swój numer insurance oraz podać dochody za poprzedni rok podatkowy. Formularz zostanie przesłany przez urząd na adres państwa Kowalskich. Po otrzymaniu formularza, należy go wypełnić i odesłać w załączonej kopercie.


Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Należy używać długopisu z czarnym wkładem, wypełniając pola starać się nie wychodzić poza określone pola oraz używać tylko DRUKOWANYCH LITER. Jeżeli dane pole nie dotyczy państwa Kowalskich, należy pozostawić je puste. W przypadku popełnienia błędu, należy przekreślić błędną informację i napisać poprawną informacje pod polem – nie można używać korektora!


Wypełniamy formularz

Tak wygląda, strona po stronie, prawidłowo wypełniony formularz państwa Kowalskich. Czerwonym kolorem zaznaczyliśmy miejsca, które mogą przysporzyć Państwu pewnych problemów. W numerowanych notatkach poniżej znajdują się wyjaśnienia.

 

Notatka Nr 1

Piotr Kowalski ukończył 16 lat ale Piotr uczy się w szkole średniej więc Child Tax Credit należy się. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej i jest w wieku pomiędzy 16 a 20 lat, należy zaznaczyć krzyżykiem to pole – w przeciwnym wypadku, urząd nie wypłaci Child Tax Credit.

Notatka Nr 2

Państwo Kowalscy pobierają Child Benefit – w polu tym należy podać numer Child Benefit (można go znaleźć na korespondencji z urzędu).

Notatka Nr 3

Pan Jan pracuje jako samozatrudniony – nie wypełnia pól dotyczących zatrudnienia (employed). Pani Anna zatrudniona jest przez pracodawce na kontrakcie – wypełnia pola dotyczące zatrudnienia. Numer PAYE można odnaleźć na P60 lub P45 który wystawił pracodawca.

Notatka Nr 4

Pan Jan pracuje jako samozatrudniony – musi podać numer UTR (10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej) oraz datę kiedy rozpoczął prowadzenie działalności. Pani Anna nie jest zarejestrowana jako samozatrudniona – pola te jej nie dotyczą więc zostawia je puste.

Notatka Nr 5

Pani Anna podaje tu kwotę (przed podatkiem), która zarobiła w swojego pracodawcy. Pan Jan zostawia puste pola.

Notatka Nr 6

Pan Jan podaje kwotę zysku netto (kwota zarobku po potrąceniu kosztów ale przed podatkiem). Pani Anna zostawia puste pole.

Notatka Nr 7

Jeżeli dokładne kwoty zarobku nie są znane np. Pan Jan jeszcze nie rozliczył się z podatku, należy zaznaczyć że są to kwoty przypuszczalne.


Przydatne linki

Jak wypełnić Tax credits Annual Declaration (Poradnik) – Jak wypełnić Tax credits Annual Declaration. Tax credits – Tax credits. Working Tax Credit – Working Tax Credit. Child Tax Credit – Child Tax Credit


Więcej informacji

Opracowanie: Justyna Bazar
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.06.2011
O więcej informacji na temat konkretnych benefitów zapytaj na naszym Forum
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE