Vaccine Damage Payment

Jeśli w rezultacie szczepienia przeciwko pewnym chorobom uległeś ciężkiej niepełnosprawności, może Ci przysługiwać Vaccine Damage Payment. Jest to jednorazowy, wolny od podatku benefit w wysokości £120,000. Tu dowiesz się więcej na temat Vaccine Damage Payment, w tym o sposobach w jakich możesz o niego wnioskować.


Kto się kwalifikuje?

Możesz kwalifikować się do wypłaty odszkodowania Vaccine Damage Payment, jeśli jesteś osobą o wysokim stopniu niepełnosprawności spowodowanej szczepieniem przeciwko którejkolwiek z poniższych chorób:
• błonica
• tężec
• krztusiec
• polio
• odra
• świnka
• różyczka
• gruźlica
• Haemophilus influenzae typu B
• zakażenie meningokokami z grupy C (zapalenie opon mózgowych C)
• zakażenie pneumokokami
• wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
• grypa pandemiczna A (H1N1) 2009 (świńska grypa)
• ospa (do dnia 1 sierpnia 1971)

Szczepienia przeciwko niektórym z powyższych chorób mogły zostać wykonane równocześnie, na przykład szczepionka DTP (błonica, tężec, krztusiec) lub MMR (polio, odra, świnka). Możesz także kwalifikować się do otrzymania dopłat, jeśli Twoja niepełnosprawność może być spowodowana tym, że:
• Twoja matka została zaszczepiona na jedną z powyższych chorób w trakcie ciąży
• byłeś w bliskim, fizycznym kontakcie z osobą, która przyjęła doustną szczepionkę przeciwko polio


Co oznacza „wysoki stopień niepełnosprawności”?

Niepełnosprawność podlega ocenie w skali procentowej, „wysoki stopień niepełnosprawności” oznacza niepełnosprawność ocenioną na przynajmniej 60%. Dotyczy to zarówno niepełnosprawności fizycznej jak i umysłowej. Przykładowo, całkowita utrata wzroku lub słuchu będzie zazwyczaj oceniona jako 100% stopień niepełnosprawności.


Gdzie i w jaki sposób musiało nastąpić szczepienie?

Aby kwalifikować się do otrzymania Vaccine Damage Payment, szczepienie, które spowodowało niepełnosprawność, musiało być wykonane przed 18 rokiem życia. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli szczepienie zostało wykonane w czasie wybuchu epidemii choroby w Wielkiej Brytanii lub na Wyspie Man i było to szczepienie przeciwko:
• polio
• różyczce
• zakażeniu meningokokami grupy C
• zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
• grypie pandemicznej A (H1N1) 2009 (świńskiej grypie)

Szczepienie musiało zostać wykonane w Wielkiej Brytanii lub na Wyspie Man. Jeśli zostałeś zaszczepiony poza Wielką Brytanią, wciąż możesz kwalifikować się do wypłaty odszkodowania, w przypadku gdy szczepienie zostało wykonane w ramach programu medycznego Sił Zbrojnych.


Kiedy się ubiegać?

Jeśli składasz wniosek w imieniu dziecka, musisz poczekać aż ukończy ono dwa lata. Wniosek należy złożyć przed upływem późniejszego z następujących terminów:
• dniem 21 urodzin osoby niepełnosprawnej (jeśli osoba ta zmarła – w dniu, w którym ukończyłaby ona 21 lat)
• upływem sześciu lat po szczepieniu


Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie wynosi £120,000 – jest to kwota wolna od podatku.


Wypłata odszkodowania

Pieniądze zostaną przekazane Tobie lub – jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 roku życia lub nie możesz samodzielnie podejmować decyzji – Twoim powiernikom. Jeśli mieszkasz z rodziną, możesz wyznaczyć swoich rodziców na powierników. Wszystkie benefity, renty i ulgi wypłacane są na podany przez Ciebie numer konta. Stanowi to najbezpieczniejszy, najbardziej wygodny i wydajny sposób przekazywania pieniędzy.

Wypłata benefitów i rent – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity

Wypłata odszkodowania Vaccine Damage Payment może wpłynąć na wysokość innych benefitów i świadczeń, takich jak:
• zasiłek dochodowy (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych zależny od przychodów (income-based Jobseeker’s Allowance)
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)
• dodatek dla osób o niskich dochodach (Working Tax Credit)
• dodatek na dziecko (Child Tax Credit)
• wyrównanie emerytury (Pension Credit)
• zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)
• dopłata na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit)

Wpływ, jaki wypłacone odszkodowanie będzie miało na powyższe świadczenia będzie zależał od wielu rzeczy, między innymi od tego, czy pieniądze zostaną umieszczone na rachunku powierniczym i na co zostaną przeznaczone. Powinieneś poinformować biuro zajmujące się pobieranymi przez Ciebie benefitami i dopłatami, jeśli zostanie Ci przyznane odszkodowanie Vaccine Damage Payment. Tam będziesz w stanie uzyskać więcej informacji i porad.

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek mieszkaniowy – Housing Benefit


Jak się ubiegać?

Możesz skontaktować się z wydziałem Vaccine Damage Payments Unit, aby otrzymać formularz wniosku.

Vaccine Damage Payments Unit
Palatine House, Lancaster Road
Preston, PR1 1HB

Numer telefonu: 01772 899 944. Połączenie tekstowe: 0845 60 45 312. Możesz również skorzystać z Text Relay. Linie działają od 8:30 do 17:00 od poniedziałku do czwartku i od 8:30 do 16:30 w piątki. Możliwe jest także pobranie wniosku z Internetu i wypełnienie go po wydrukowaniu. Jeśli masz mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun powinien złożyć wniosek w Twoim imieniu.

Pobierz formularz wniosku – Download 'Vaccine Damage Payment claim form’ (PDF, 166K). Pobierz ulotkę informacyjną – Download 'Vaccine Damage Payment leaflet’ (PDF, 383K)


Co następuje po złożeniu wniosku?

Po otrzymaniu Twojego wniosku Vaccine Damage Payment Unit pozyska dokumentację medyczną od lekarzy i szpitali biorących udział w Twoim leczeniu. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli stwierdzi się, że:
• Twoja niepełnosprawność została spowodowana szczepieniem
• stopień Twojej niepełnosprawności, który można bezpośrednio przypisać szczepieniu wynosi przynajmniej 60%

Zostaniesz poinformowany o podjętej decyzji na piśmie.


Jak się odwoływać?

Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony i nie zgadzasz się z podjętą decyzją Trybunału Pierwszej Instancji, możesz poprosić Vaccine Damage Payments Unit o jego ponowne rozpatrzenie lub odwołać się do niezależnego trybunału apelacyjnego. Jeśli Twoja skarga zostanie odrzucona i nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz zwrócić się o ponowne rozważenie Twojego wniosku. Możesz zwrócić się w tej sprawie do Vaccine Damage Payments Unit, lub do niezależnego Trybunału. Jeśli uważasz, że pewne istotne informacje nie zostały wzięte pod uwagę, możesz prosić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz również apelować, jeśli pojawiły się nowe fakty. Decyzja zostanie podjęta przez Vaccine Damage Payments Unit.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.09.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Vaccine Damage Payment”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE