War Disablement Pension

Możesz ubiegać się o rentę dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension) w ramach programu War Pensions Scheme, jeśli jesteś osobą okaleczoną lub niepełnosprawną w wyniku służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Armed Forces), Twoja służba dobiegła końca, a przypadłość, w związku z którą ubiegasz się o świadczenie, wystąpiła przed 6 kwietnia 2005.


Kto się kwalifikuje?

Możesz ubiegać się o ten rodzaj renty jeśli zostałeś okaleczony lub stałeś się osobą niepełnosprawną podczas pełnienia służby w Siłach Zbrojnych HM, włączając w to:
• Pułk Obrońców Ulster (Ulster Defence Regiment, znany także jako Royal Irish Regiment)
• Home Guard
• pielęgniarzy i służby pomocnicze

Możesz także ubiegać się o rentę, jeśli poniosłeś obrażenia lub stałeś się niepełnosprawny, służąc jako ochotnik obrony cywilnej (civil defence volunteer, CDV). Kwalifikujesz się także, jeśli służyłeś w marynarce zajmującej się handlem, w pomocniczych służbach morskich lub w straży przybrzeżnej i zostałeś osobą niepełnosprawną z powodu odniesionych obrażeń lub choroby, będących wynikiem:
• warunków panujących w czasie wojny
• warunków w obozie jenieckim

Kwalifikują się także osoby, które w trakcie II Wojny Światowej:
• zostały ranne lub niepełnosprawne jako cywile w wyniku działań wroga
• były członkami Polskich Sił zbrojnych w służbie brytyjskiej (lub służyły w Polish Resettlement Forces) i w trakcie służby zostały ranne lub w jej wyniku są osobami niepełnosprawnymi

Jeśli niepełnosprawność jest wynikiem służby w HM Armed Forces w dniu lub po 6 kwietnia 2005, wnioski powinny być składane w ramach programu odszkodowań sił zbrojnych – Armed Forces Compensation Scheme.

Armed Forces Compensation Scheme – Armed Forces Compensation Scheme


Kto się nie kwalifikuje?

Nie możesz ubiegać się o rentę dla inwalidów wojennych w ramach programu War Pension Scheme, jeśli w dalszym ciągu pełnisz służbę w Siłach Zbrojnych (HM Armed Forces). Jeżeli nadal pełnisz służbę możesz ubiegać się o pomoc finansową w ramach programu Armed Forces Compensation Scheme.

Armed Forces Compensation Scheme – Armed Forces Compensation Scheme


Wysokość renty

Wysokość przyznanej renty będzie uzależniona od stopnia Twojej niepełnosprawności. Będziesz musiał wypełnić formularz, dotyczący Twojej niepełnosprawności. Agencja ds. Personelu Wojskowego i Weteranów obliczy wysokość Twojej renty po konsultacji z doradcami medycznymi.

Ocena niepełnosprawności dokonywana jest w skali procentowej. Jeśli skala niepełnosprawności wynosi:
• powyżej 20%, zostanie przyznana Ci renta
• poniżej 20%, zazwyczaj zamiast renty otrzymasz jednorazową wpłatę lub tzw. gratuity

Wysokość tej wpłaty będzie zależna od stopnia i przewidywanego okresu trwania Twojej niepełnosprawności. Jeśli Twoja przypadłość to spowodowana hałasem czuciowo-nerwowa utrata słuchu mniejsza niż 20%, nie otrzymasz „gratuity”. Renta dla inwalidów wojennych może być także uzupełniona różnymi zasiłkami – Twój wiek, potrzeba opieki, trudności w poruszaniu się lub utrata dochodów mogą wpłynąć na otrzymywaną kwotę.

Program Emerytur Wojennych (War Pensions Scheme) – strona weteranów w Wielkiej Brytanii – War Pensions Scheme – Veterans UK website


Wypłata renty

Renta dla inwalidów wojennych wpływa bezpośrednio na twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office lub na konto National Savings. Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba niewidoma lub chciałbyś, aby osoba sprawująca nad Tobą opiekę mogła odebrać pieniądze w Twoim imieniu, możesz otrzymać rentę w formie czeku, który będziesz mógł zrealizować w placówce Post Office.


Wpływ na inne benefity

Jeśli pobierasz rentę War Disablement Pension lub inne świadczenie wypłacane w ramach programu War Pension Scheme, może to wpłynąć na wysokość innych pobieranych przez Ciebie benefitów, takich jak zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance), zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance), zasiłek dla osób niezdolnych do pracy wypłacany wg starych zasad (Incapacity Benefit) lub zasiłek dochodowy (Income Support).

Informacji o tym, jak może zmienić się wysokość pobieranych przez Ciebie świadczeń, może udzielić Ci Jobcentre Plus.

Znajdź najbliższą placówkę Jobcentre Plus – Find your local Jobcentre Plus office


Jak się ubiegać?

Skontaktuj się z Agencją ds. Personelu Wojskowego i Weteranów, aby otrzymać formularz wniosku i uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Numer telefonu: 0800 169 2277. Połączenie tekstowe: 0800 169 3458. Linia działa od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki. Możesz także otrzymać formularz w najbliższym biurze ds. świadczeń dla weteranów wojennych (Veterans’ Welfare Service Office). Dane kontaktowe znajdziesz w książce telefonicznej pod hasłem „War Pensions Agency”. Możesz także pobrać formularz ze strony Agencji ds. Personelu Wojskowego i Weteranów, Veterans UK.

Strona weteranów w Wielkiej Brytanii – Veterans UK website


Jak się odwoływać?

Jeśli Agencja ds. Personelu Wojskowego i Weteranów odrzuciła Twój wniosek o przyznanie renty dla inwalidów wojennych, możesz poprosić o wyjaśnienie i wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku. Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś zadowolony z decyzji, możesz się od niej odwołać.


Pomoc w składaniu odwołania

Możesz otrzymać darmową pomoc w odwoływaniu się od podjętej decyzji, kontaktując się z:
• Królewskim Legionem Brytyjskim (Royal British Legion)
• Królewskim Legionem Brytyjskim Szkocji (Royal British Legion Scotland)
• Stowarzyszeniem Królewskich Sił Powietrznych (Royal Air Forces Association)

Strona Królewskiego Legionu Brytyjskiego – Royal British Legion website. Strona Królewskiego Legionu Brytyjskiego Szkocji – Royal British Legion Scotland website. Strona Stowarzyszenia Królewskich Sił powietrznych – Royal Air Forces Association website


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “War Disablement Pension”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE