War Widow’s or Widower’s Pension

Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych to wolne od podatku świadczenie, do którego możesz być uprawniony, jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Armed Forces), lub w czasie wojny.


Kto się kwalifikuje?

Możesz kwalifikować się do War Widow’s or Widower’s Pension, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
Twój mąż, żona lub „civil partner”:
• zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości przed 6 kwietnia 2005
• był ochotnikiem obrony cywilnej (civil defence volunteer) lub cywilem, który zmarł w wyniku wojny w latach 1939-1945
• był marynarzem na statku handlowym, członkiem pomocniczych służb morskich lub straży przybrzeżnej, a jego śmierć była bezpośrednim następstwem ran lub choroby nabytych w czasie wojny lub jako jeniec wojenny
• zmarł w wyniku pełnienia służby jako członek Polskich Służb Zbrojnych pod brytyjskim dowództwem w latach 1939-1945 lub jako członek Polish Resettlement Forces
• w chwili śmierci pobierał zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki w ramach emerytury wojennej lub zasiłek ten przysługiwałby mu, gdyby nie pobyt w szpitalu
• pobierał rentę dla inwalidów wojennych według stawki 80% lub wyższej i otrzymywał dodatek z tytułu niezdolności do pracy (Unemployability Supplement)

Dla osób pełniących służbę po 6 kwietnia 2005 pomoc finansową oferuje Program Odszkodowań Sił Zbrojnych (Armed Forces Compensation Scheme).


Partnerzy nie będący w związku małżeńskim

Możesz być także uprawniony do tego zasiłku, jeśli Ty i Twój partner pozostawaliście w związku konkubenckim na zasadach przypominających małżeństwo.

Program Odszkodowań Sił Zbrojnych – strona weteranów w Wielkiej Brytanii – Armed Forces Compensation Scheme – Veterans UK website


Wysokość świadczenia

Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych jest wypłacana według wyższej i niższej stawki. Wyższa stawka przysługuje osobom, które:
• są wdową, wdowcem, lub „civil” partnerem oficera o randze wyższej niż ranga majora lub jej ekwiwalent
• mają 40 lub więcej lat
• mają mniej niż 40 lat i pobierają zasiłek na dziecko, lub nie są w stanie same się utrzymać

W przeciwnym razie wypłacana jest niższa stawka renty do ukończenia przez owdowiałą osobę 40 roku życia, w którym to momencie zacznie ona otrzymywać stawkę wyższą.


Dodatkowe świadczenia

Możesz otrzymać dodatkowe świadczenia, jeśli:
• posiadasz dzieci
• musisz pokrywać dodatkowe koszty mieszkaniowe (tylko w przypadku gdy pobierasz dodatek na dziecko w ramach renty dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych)
• masz więcej niż 65, 70 lub 80 lat
• Twój mąż, żona, lub „civil partner” zostali zwolnieni z służby w Siłach Zbrojnych (HM Armed Forces) przed 31 marca 1973


Zasiłek tymczasowy dla wdów i wdowców

Możesz pobierać ten zasiłek przez 26 tygodni po śmierci Twojego współmałżonka lub „civil” partnera, jeśli zmarły partner pobierał dodatek do renty wojennej z tytułu niezdolności do pracy w ramach zasiłku pielęgnacyjnego dla osób wymagających stałej opieki (War Pension Constant Attendance Allowance Unemployability Supplement) lub jeśli Twój partner był uprawniony do pobierania dodatku z tytułu niezdolności do pracy, ale dodatek ten nie był wypłacany, gdyż zdecydował się on na dalsze pobieranie zasiłku ze względu na obniżone możliwości zawodowe (Allowance for Lowered Standard of Occupation). Tymczasowy zasiłek dla wdów i wdowców (Temporary Allowance for Widows and Widowers) zazwyczaj jest wyższy od renty dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych. Po 26 tygodniach możesz zacząć pobierać rentę dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych (War Widow’s or Widower’s Pension).


Wydatki związane z pogrzebem

Agencja ds. Personelu Wojskowego i Weteranów może być w stanie wypłacić kwotę do £1,400 na opłacenie prostego pochówku wdowie lub wdowcowi, najbliższemu krewnemu lub osobie pokrywającej koszty pochówku, jeżeli:
• śmierć nastąpiła w wyniku służby pełnionej przed 6 kwietnia 2005
• był wypłacany zasiłek pielęgnacyjny dla kombatantów wymagających stałej opieki lub byłby wypłacany, gdyby zmarły w chwili śmierci nie przebywał w szpitalu
• dodatek z tytułu niezdolności do pracy (Unemployability Supplement) był wypłacany w chwili śmierci i renta dla inwalidów wojennych była wypłacana według 80% lub wyższej stawki
bądź
• śmierć nastąpiła w szpitalu w trakcie leczenia niepełnosprawności, na którą zmarły pobierał rentę inwalidzką dla kombatantów wojennych

Wniosek należy złożyć do trzech miesięcy po pogrzebie.


Obecne stawki

Możesz sprawdzić obowiązujące stawki i dostępne świadczenia w ulotce informacyjnej Agencji ds. Personelu Wojskowego i Weteranów: „Stawki rent i zasiłków wojennych 2006-2007”.

Pobierz ulotkę „Stawki rent i zasiłków wojennych” – Download 'Rates of War Pensions and allowances’ (PDF, 249K)


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Wypłata renty

Renta War Widow’s or Widower’s Pension jest wpłacana bezpośrednio na twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office® lub na konto National Savings, pod warunkiem, że przyjmuje ono wpłaty bezpośrednie (Direct Payment).


Wpływ na inne benefity

Nie możesz pobierać renty dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych równocześnie z zasiłkiem po śmierci partnera, jednak zazwyczaj renta ta jest wyższa i wolna od podatku. Możesz otrzymywać emeryturę (Retirement Pension) wyłącznie w oparciu o własne składki. Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych może wpłynąć na wysokość takich świadczeń jak zasiłek dochodowy (Income Support) oraz na zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance). Możesz być także uprawniony do dodatkowych świadczeń, z których niektóre mogą wpłynąć na wysokość pobieranych przez Ciebie benefitów. Agencja ds. Personelu Wojskowego i Weteranów będzie w stanie udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji.

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla osób niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance


Jak się ubiegać?

Możesz poprosić o formularz wniosku, dzwoniąc na infolinię Agencji ds. Personelu Wojskowego i Weteranów. Zadzwoń pod numer 0800 169 2277, połączenie tekstowe – 0800 169 3458 (od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki). Możesz także otrzymać formularz w najbliższym Biurze ds. Świadczeń Kombatanckich (War Pensioners’ Welfare Service Office). Adres biura znajdziesz w książce telefonicznej w sekcji „Veterans Agency”.

Znajdź najbliższe Biuro ds. Świadczeń Kombatanckich – Find your nearest War Pensioners’ Welfare Office. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek: Formularze wniosków o świadczenia kombatanckie – War Pensions claim forms. Formularze wniosków Programu Odszkodowań Sił Zbrojnych – Armed Forces Compensation Scheme claim forms


Zmiana sytuacji

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po kombatancie wojennym bądź pozostawałeś w „civil partnership” ze zmarłą osobą, która odeszła z służby przed 31 marca 1973, możesz zachować prawo do renty w przypadku ponownego wejścia w związek małżeński lub zamieszkania z nowym partnerem po 6 kwietnia 2005. W każdym innym wypadku, musisz niezwłocznie poinformować Agencję ds. Personelu Wojskowego i Weteranów, gdyż Twoja renta War Widow’s or Widower’s Pension przestanie być wypłacana, choć w przypadku gdy przysługują Ci także świadczenia na dziecko, możesz móc je zachować. Renta może zostać Ci przywrócona (tzn. możesz ponownie zacząć ją pobierać), w którymkolwiek z poniższych przypadków:
• jeśli ponownie owdowiejesz
• jeśli Twoje małżeństwo zakończy się rozwodem lub zasądzoną separacją
• Twój związek „civil partnership” zakończy się z powodu śmierci partnera
• Twój związek „civil partnership” zostanie rozwiązany
• przestaniesz mieszkać razem z osobą, która jest Twoim partnerem bądź „civil” partnerem

Poinformuj Agencję ds. Personelu Wojskowego i Weteranów o każdej zmianie Twojej sytuacji, aby mieć pewność, że otrzymasz odpowiednią wysokość renty.


Jak się odwoływać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą po rozpatrzeniu Twojego wniosku, możesz odwołać się do niezależnego Trybunału Apelacyjnego ds. Świadczeń Emerytalnych (Pensions Appeal Tribumal) w określonych ramach czasowych. Jednak zanim złożysz odwołanie, dobrze zrobisz, jeśli:
• poprosisz Agencję ds. Personelu Wojskowego i Weteranów o szczegółowe informacje odnośnie przyczyn podjęcia decyzji
• poprosisz Agencję ds. Personelu Wojskowego i Weteranów o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku, jeśli istnieją fakty, o których pracownicy Agencji mogli nie wiedzieć w chwili podejmowania decyzji

Jeśli wciąż nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, skontaktuj się z Agencją ds. Personelu Wojskowego i Weteranów, aby poinformować ich, że planujesz się odwołać. Otrzymasz informacje odnośnie tego, jakie kroki powinieneś powziąć i ile masz na to czasu.

Odwołania od decyzji Agencji ds. Weteranów – Veterans Agency appeals


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki – Constant Attendance Allowance. Renta dla inwalidów wojennych – War Disablement Pension. Koszty leczenia dla kombatantów wojennych – Medical costs for war pensioners. Benefity żałobne – pomoc finansowa – Bereavement benefits – financial help


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “War Widow’s or Widower’s Pension”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE