Warm Front Scheme

Program Warm Front obejmuje ulepszanie ocieplenia i ogrzewania w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi. Program obecnie stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Dowiedz się więcej, m.in. kto może skorzystać z programu i w jaki sposób należy ubiegać się o udział.


Co obejmuje program?

Program Warm Front oferuje rozwiązania ulepszające ocieplenie i ogrzewanie osobom pobierającym określone benefity zależne od dochodów i mieszkającym w budynkach słabo ocieplonych i/lub o niewystarczająco wydajnym centralnym ogrzewaniu. Gospodarstwa domowe spełniające odpowiednie kryteria mogą skorzystać z ulepszeń o wartości sięgającej £3,500 (£6,000, jeśli zalecane jest zastosowanie ogrzewania olejowego lub innych technologii alternatywnych).

Dopłaty mogą zostać wykorzystane w celu pokrycia kosztów:
• ocieplenia poddasza
• uszczelniania
• ocieplenia murów szczelinowych
• ocieplenia zbiorników z ciepłą wodą
• instalacji ogrzewania gazowego, elektrycznego, LPG lub olejowego
• kominka z przeszklonymi drzwiczkami (korzystając z dopłat możesz przekształcić otwarty kominek w kominek ze szklanymi drzwiami)

Jeśli cena ulepszeń nie przekroczy wartości przyznanej dopłaty, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. W przeciwnym wypadku będziesz musiał pokryć różnicę przed wprowadzeniem ulepszeń. Warunkiem rozpoczęcia prac będzie potwierdzenie, że jesteś gotów pokryć dodatkowy koszt.


Kto się kwalifikuje?

Program obecnie adresowany jest do osób pobierających określone benefity zależne od dochodów i mieszkających w nieruchomościach słabo ocieplonych i/lub nieposiadających działającego ogrzewania centralnego. Nieruchomość musi być Twoją własnością lub musi być wynajmowana prywatnie. Program Warm Front jest dostępny wyłącznie w Anglii. Na pozostałych terytoriach Wielkiej Brytanii dostępne są inne programy (patrz: „Inne przydatne linki”).


Benefity i pomoc finansowa

Do skorzystania z programu kwalifikują się wszystkie osoby pobierające:
• dodatek do emerytury Pension Credit lub;
• zależny od dochodów zasiłek Employment and Support Allowance, w skład którego wchodzi komponent dla osób niezdolnych do pracy (support component) lub dla osób przygotowywanych do powrotu do pracy (work-related activity component) (w tym także osoby pobierające zależny od składek zasiłek ESA i znajdujące się w grupie osób niezdolnych do pracy, które otrzymują zależne od dochodów wyrównanie, ponieważ automatycznie kwalifikują się do wyższej dopłaty za niepełnosprawność przyznawanej w ramach zasiłku ESA zależnego od dochodów)

a także osoby pobierające:
• zasiłek dochodowy (Income Support) lub;
• zależny od dochodu zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), lub;
• zależny od dochodów zasiłek ESA na etapie przeprowadzania oceny (pierwszych 13 tygodni pobierania zasiłku)

które muszą także:
• otrzymywać dopłatę dla emerytów (pensioner premium) lub;
• otrzymywać dopłatę dla osób niepełnosprawnych lub o wysokim stopniu niepełnosprawności, lub
• korzystać z dodatku na dziecko „tax credit”, zwierającego element wypłacany z uwagi na niepełnosprawność lub wysoki stopień niepełnosprawności dziecka lub młodej osoby, lub;
• mieszkać z dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze piątego roku życia

Poza pobieraniem wyżej wymienionych benefitów, musisz także mieszkać w nieruchomości, która jest słabo ocieplona i/lub w której nie działa centralne ogrzewanie. Na etapie składania wniosku będziesz musiał odpowiedzieć na proste pytania dotyczące wieku, konstrukcji, ogrzewania i ocieplenia Twojego domu. Na podstawie udzielonych przez Ciebie informacji podjęta zostanie decyzja o dalszym rozpatrywaniu wniosku. Jeśli Twój wniosek zostanie przyjęty, zatrudniony w ramach programu Warm Front rzeczoznawca dokona oceny energooszczędności Twojego domu, korzystając ze standardowej procedury Standard Assessment Procedure (SAP). Następnie przedstawi on zalecenia dotyczące rozwiązań najodpowiedniejszych w przypadku Twojej nieruchomości.

Procedura SAP to rekomendowany przez rząd system pomiaru energooszczędności budynków mieszkalnych. Aby kwalifikować się do programu Warm Front, Twój dom musi uzyskać w ocenie SAP wynik 55 lub niższy. Jest to równoznaczne z przedziałem D w ramach świadectwa energetycznego Energy Performance Certificate (EPC). Więcej informacji o SAP i EPC znajdziesz w poniższych linkach.

Standardowa procedura oceny SAP – Standard Assessment Procedure. Świadectwa energetyczne EPC: co to takiego – Energy Performance Certificates: what they are


Jak się ubiegać?

O objęcie programem Warm Front możesz ubiegać się w którykolwiek z następujących sposobów:

1) Przez Internet

Aby zgłosić chęć udziału przez Internet, skorzystaj z linku poniżej. Możesz także przesłać swoje dane kontaktowe na poniższy adres e-mail. Odpowiedni doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie.

2) Przez telefon

Zadzwoń na numer 0800 316 2805 (połączenie tekstowe: 0800 072 0156). Doradca wypełni z Tobą formularz wniosku. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00.

3) Pocztą

Pod poniższym linkiem możesz pobrać wniosek o skorzystanie z programu Warm Front. Wydrukuj go, a następnie prześlij wypełniony formularz na adres:

Eaga plc
Freepost NEA12054
Newcastle upon Tyne
NE2 1BR

Wystąp o przyznanie grantu w ramach programu Warm Front – Apply for a Warm Front grant. Prześlij swoje dane kontaktowe na adres e-mail: enquiry@eaga.com. Pobierz wniosek o objęcie programem Warm Front – Download a Warm Front application form (PDF, 394K)


Jak to działa?

Program Warm Front obejmuje cztery etapy:

1) Wniosek

Zgłoś chęć udziału w programie drogą elektroniczną, pocztą lub telefonicznie (patrz: „Jak się ubiegać”).

2) Inspekcja techniczna

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, inżynier zatrudniony w ramach programu odwiedzi Twoją nieruchomość i zasugeruje rozwiązania, które można wprowadzić. Data wizyty zostanie wyznaczona po rozpatrzeniu Twojego wniosku. Jeśli w trakcie inspekcji okaże się, że Twoje problemy wynikają z usterki instalacji gazową, której naprawa jest nieskomplikowana i nie powinna zająć więcej niż trzy godziny, zatrudniony przez Warm Front inżynier dokona naprawy przy okazji powyższej wizyty.

3) Znalezienie montera

Po przeprowadzeniu inspekcji zostanie Ci przydzielony monter, który skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty wykonania prac.

4) Wykonanie prac

Prace w Twoim domu w ramach programu Warm Front przeprowadzą w pełni wykwalifikowani monterzy. Po przydzieleniu montera, instalacja ocieplenia powinna zostać docelowo przeprowadzona do 3 miesięcy po dokonaniu inspekcji technicznej, z kolei prace dotyczące instalacji grzewczej powinny zakończyć się do 5 miesięcy od inspekcji.

5) Po dokonaniu montażu

Niektóre, losowo wybrane instalacje, zostaną poddane inspekcji po zakończeniu montażu. Ma to na celu zagwarantować najwyższy standard prac wykonywanych w ramach programu. Jeśli Twoja nieruchomość zostanie wytypowana do takiej inspekcji, Eaga skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty. Wszyscy klienci, u których założona lub wymieniona zostanie instalacja gazowa, otrzymają także bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący coroczną inspekcję.


Przydatne dane kontaktowe

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub zadania dodatkowych pytań dotyczących wniosku, skontaktuj się z firmą Eaga (organizatorem programu): enquiry@eaga.com
Telefon: 0800 316 2805 Połączenie tekstowe: 0800 072 0156
Carilion Energy Services Customer Management Team
Freepost NEA12054
Newcastle upon Tyne
NE2 1BR

Do pobrania: skargi dotyczące programu Warm Front – Download Warm Front scheme: handling complaints (PDF, 222K). Do pobrania: obietnica składana klientom w ramach programu Warm Front – Download Warm Front scheme customer promise (PDF, 285K)


Przydatne linki

Granty na rozwiązania energooszczędne – Energy grants. Walia: Program Energy Efficiency – Wales: Home Energy Efficiency Scheme. Szkocki pakiet Energy Assistance – Scotland Energy Assistance Package. Irlandia Północna: ciepłe domy – Northern Ireland: Warm Homes


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Jeden komentarz do “Warm Front Scheme”

  1. Karolina pisze:

    Witam Chcialabym aplikowac o dofinansowanie na ocieplanie domu.Proszke o kontrakt.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Warm Front Scheme”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE