Zmiany w Tax credits

Od 6 kwietnia 2012 wprowadzone zostaną zmiany w w zasadach przyznawania Tax Credits. Obejmują one zmniejszony limit uzyskiwanego dochodu przy ubieganiu się o Child Tax Credit. Rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko przy ubieganiu się o Working Tax Credit zostają objęte nowymi zasadami odnośnie godzin pracy. Podobnie, zmieniają się też zasady odnośnie terminu wstecznego datowania wypłat. Zarówno te jak i wszelkie inne zmiany, a także sposób w jaki mogą one wpłynąć na Twoją sytuację, przedstawione są poniżej.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!


Granica dochodów przy ubieganiu się o Child Tax Credit zostaje obniżona

Wypłata Child Tax Credit zależy od Twojej osobistej sytuacji i uzyskiwanego przez Ciebie dochodu. Aktualnie zwykle możesz otrzymać pewien Child Tax Credit, o ile Twoje dochody nie przekraczają wysokości £41,300. Od 6 kwietnia 2012 roku, większość osób zostanie objęta zmniejszonym limitem. Od 6 kwietnia 2012 roku ograniczenia dochodowe będą zależały od Twojej osobistej sytuacji. Jednak wedle bardzo pobieżnych szacunków, od 6 kwietnia 2012 roku Child Tax Credit nie będzie Ci przysługiwał, jeśli:
• posiadasz jedno dziecko, a Twój roczny dochód przekracza £26,000
• posiadasz dwoje dzieci, a Twój roczny dochód przekracza £32,200

Istotną jednak rzeczą jest wiedzieć, że:
• jest to szacunek pobieżny
• w Twojej sytuacji limit dochodowy może być inny, ponieważ uzależniony jest on od Twojej osobistej sytuacji

Jednak również po 6 kwietnia 2012 możesz się wciąż kwalifikować, nawet jeśli Twój limit przekroczy wyżej wymienione sumy. Na przykład, będzie to miało miejsce w wypadku, gdy jesteś zarejestrowany jako opiekun dla dziecka, jesteś osobą niepełnosprawną, lub masz na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci. Informacje dotyczące tego, w jaki sposób dotyczące Cię sumy mogą ulec zmianie, możesz uzyskać, zaglądając do dostarczonej Ci informacji na okres od 5 kwietnia 2011 do 5 kwietnia 2012 roku.

Budżetowe zmiany w Tax credit – przykłady – Tax credits Budget changes – examples


Nowe zasady przy wnioskowaniu o Working Tax Credit

W obecnej chwili, jeśli masz pod opieką przynajmniej jedno dziecko i pracujesz przynajmniej 16 godzin w tygodniu, możesz się ubiegać o Working Tax Credit. Od 6 kwietnia 2012 zasady dotyczące par z przynajmniej jednym dzieckiem ulegają zmianie. W większości przypadków, aby się kwalifikować do otrzymywania Working Tax Credit, musisz wykazać się ogólnym tygodniowym czasem pracy nie krótszym niż 24 godziny.

Oznacza to, że:
• Jeśli oboje pracujecie, Wasz wspólnie liczony czas pracy w tygodniu musi wynosić przynajmniej 24 godziny, przy czym jedno z Was musi pracować co najmniej 16 godzin w tygodniu
• Jeśli pracuje tylko jedno z Was, tygodniowy czas pracy tej osoby musi wynosić co najmniej 24 godziny

W przypadku gdy żaden z tych warunków nie jest spełniony, Twój Working Tax Credit przestaje być wypłacany z dniem 6 kwietnia 2012 roku. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Żeby się z nimi zapoznać, prosimy zajrzeć do informacji podanych w poniższym linku. Możesz zwiększyć limit godzin swojej pracy w taki sposób, by kwalifikować się do otrzymywania Working Tax Credit.

Jeśli jedno z Was ukończyło przynajmniej 60 rok życia

Wciąż należy Ci się Working Tax Credit jeśli ukończyłeś 60 rok życia i pracujesz przynajmniej 16 godzin w tygodniu.

Jeśli jedno z Was otrzymuje dodatkowy Working Tax Credit z powodu niepełnosprawności

Wciąż przysługuje Ci Working Tax Credit, jeśli osoba niepełnosprawna spełnia oba poniższe warunki:
• tygodniowy czas pracy w tym wypadku wynosi co najmniej 16 godzin
• osoba ta jest objęta 'elementem niepełnosprawności’ stanowiącym część Working Tax Credit

Jeśli jedno z Was jest chore, w trakcie pobytu w szpitalu, lub w więzieniu

Wciąż przysługiwać Ci będzie Working Tax Credit, jeśli jedno z Was pracuje przynajmniej 16 godzin tygodniowo, a drugie:
• otrzymuje pewne benefity ze względu na stan zdrowia – na przykład Employment and Support Allowance oparty o składki, lub Disability Living Allowance
• przebywa na leczeniu szpitalnym
• przebywa w więzieniu – albo na podstawie wyroku skazującego, lub w oczekiwaniu na proces lub wyrok

Budżetowe zmiany w Tax Credits – przykłady – Tax credits Budget changes – examples


Jeśli Twój dochód się obniżył

Jeśli Twój roczny dochód w bieżącym roku podatkowym jest niższy od tego uzyskiwanego w roku poprzednim, może Ci przysługiwać dodatkowa dopłata na bieżący rok. Rok podatkowy biegnie od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego. Im mniejszy osiągasz dochód, tym większy może Ci przysługiwać Tax credit. Jednak od 6 kwietnia 2012 roku, może się zdarzyć, że jeśli Twój dochód ulegnie obniżeniu, skutki tego odczujesz dopiero w kolejnym roku podatkowym. O tym, że Twój dochód uległ obniżeniu powinieneś zawsze poinformować swój oddział do spraw Tac credits (Tax Credit Office), tak by mieć pewność, że otrzymasz to co Ci się należy.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jeśli Twój dochód w bieżącym roku podatkowym obniżył się o £2,500 lub mniej

To co otrzymujesz w bieżącym roku podatkowym nie ulegnie zmianie – jeśli wszystkie pozostałe okoliczności pozostaną takie jak dotychczas. Jednak Tax Credit Office wykorzysta dane pochodzące z Twojego nowego dochodu, tak by móc wyliczyć, jaka suma przysługiwać Ci będzie w kolejnym roku podatkowym.

Jeśli Twój dochód w bieżącym roku podatkowym obniżył się o więcej niż £2,500

Tax Credit Office przejrzy wysokość otrzymywanego przez Ciebie dodatku. Jednak pierwsze £2,500 redukcji nie zostanie wzięte pod uwagę. Podczas podejmowania decyzji odnośnie wysokości sumy należnej Ci w kolejnym roku podatkowym, rozpatrywana będzie pełna suma redukcji.

Budżetowe zmiany w Tax Credit – przykłady – Tax credits Budget changes – examples


Zmiany we wstecznym datowaniu wypłat

Zgłaszanie nowych wniosków o Tax credits

W obecnej chwili, Tax Credit Office jest w stanie wypłacać dopłaty w terminach do trzech miesięcy przed dniem otrzymania zgłoszenia. Procedura ta nosi nazwę wstecznego datowania wniosku. Od 6 kwietnia 2012 roku okres ten zostaje ograniczony do okresu jednego miesiąca. Jeśli urząd otrzyma Twój wniosek 6 kwietnia 2012 roku, lub po upływie tego terminu, możliwe będzie datowanie tylko w granicach jednego miesiąca. Zmiana ta oznacza, że jeśli spóźnisz się ze złożeniem wniosku, możesz stracić swoje pieniądze. Na przykład, jeśli 1 czerwca urodzi Ci się dziecko, i do 1 sierpnia Twój wniosek nie zostanie dosłany, wypłata środków będzie odbywać się z terminem wstecznym 1 lipca. W ten sposób utracisz pieniądze przysługujące Ci przez okres jednego miesiąca.


Informowanie o zmianach

W chwili obecnej, jeśli w wyniku zmiany sytuacji, wysokość Twojego dochodu wzrasta, zwykle sprawia to, że Twój Tax credit jest wyższy i jest datowany wstecz z terminem trzymiesięcznym. Od 6 kwietnia 2012 roku, okres ten zostaje skrócony do jednego miesiąca. Jeśli poinformujesz o zmianie swojej sytuacji co do wzrostu dochodów, wypłata wyższego dodatku sięgać będzie okresu jedynie jednego miesiąca wstecz. Aby mieć pewność, że otrzymasz odpowiednio wyższą sumę ze wsteczną datą maksymalnie wydłużoną, o wszelkich zmianach powinieneś informować w ciągu jednego miesiąca.

Budżetowe zmiany w Tax Credit – przykłady – Tax credits Budget changes – example


’Element 50 plus’ przestanie być wypłacany

Jeśli otrzymujesz dodatkową sumę Working Tax Credit, zwanego 'element 50 plus’, od 6 kwietnia 2012 ten typ wypłaty przestanie być realizowany. Oznacza to, że wysokość otrzymywanych przez Ciebie wypłat od 6 kwietnia 2012 roku ulegnie zmniejszeniu. Zmiana ta oznacza też, że , o ile Twój czas pracy nie sięga pewnego limitu, Twój Working Tax Credit może zostać zlikwidowany w całości. Kwestia ta jest przedstawiona w następnej części.

Budżetowe zmiany w Tax Credit – przykłady – Tax credits Budget changes – example


Jeśli ukończyłeś 50 lat

Jeśli otrzymujesz dodatkowy 'element 50 plus’, wystarczy że Twój tygodniowy czas pracy wynosi przynajmniej 16 godzin, byś kwalifikował się do otrzymywania Working Tax Credit. Kiedy element 50 plus z dniem 6 kwietnia 2012 roku ulegnie likwidacji, jeśli nie wykażesz określonej liczby godzin pracy, możesz przestać otrzymywać jakiekolwiek wypłaty. Możesz zwiększyć liczbę swoich godzin pracy. Wówczas mógłbyś w dalszym ciągu otrzymywać Working Tax Credit. Od 6 kwietnia 2012 roku, aby zakwalifikować się do otrzymywania Working Tax Credit, będziesz musiał spełnić następujące warunki:

Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za wychowanie przynajmniej jednego dziecka

Ty lub Twój partner, jeśli takowego posiadasz, będziecie musieli wykazać się co najmniej:
• 30 godzinnym tygodniem pracy
• 16 godzinnym tygodniem pracy – jeśli ukończyłeś przynajmniej 60 rok życia, lub jesteś uprawniony do otrzymywania 'elementu niepełnosprawnościowego’ Working Tax Credit

Jeśli jesteś odpowiedzialny za wychowanie przynajmniej jednego dziecka

Wciąż kwalifikujesz się do otrzymywania Working Tax Credit w przypadku gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
• Jesteś osobą samotną i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo
• żyjesz w związku partnerskim i spełniasz warunki określone dla osób żyjących w związkach – zobacz informacje powyżej


Wysokość kredytu podatkowego

Pojawią się pewne zmiany w przypadku niektórych stawek Tax credits (lub elementów). Jedną z nich stanowi maksymalna ilość dziecięcego elementu Child Tax Credit. Dopłata wzrośnie od £2,555 do £2,690. W celu sprawdzenia wysokości nowych stawek Tax credits, prosimy skorzystać z poniższego linku:


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Stawki Tax credits – Rates for tax credits


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 20.03.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: HM Revenue & Customs
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Jeden komentarz do “Zmiany w Tax credits”

  1. Marta pisze:

    Witam a mam pytanie jak pobieramy WTC i CTC i mąż zrezygnował z pracy ale nadal jest w Agencji i czeka na inną prace to musimy zgłosić do Tax Credit jeśli tak to do ilu dni bo mąż czeka na nową prace ,, trzeba informować czy nie Dziękuje


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zmiany w Tax credits”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE