Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych

30 godzin pracy tygodniowo przez okres czterech tygodni lub wstrzymanie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych – takie zmiany uchwali 14 marca brytyjski parlament. Obowiązkowe prace mają na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych.


Opublikowano za: mojawyspa.co.uk, 14.03.2011


Osoby poszukujące pracy i pobierające zasiłek Jobseeker’s Allowance będą zobowiązane do podjęcia „obowiązkowej aktywności zawodowej”, która zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia. W najgorszej sytuacji są bowiem długotrwale bezrobotni, którzy zatracili umiejętność poruszania się po rynku pracy i motywację do zmiany swojego statusu – czytamy w „Daily Telegraph”.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

O braku umiejętności poruszania się po rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych mówi minister pracy Chris Grayling: – Obserwowałem kilka rozmów o pracę, podczas których bezrobotni nie potrafili zaprezentować swoich kwalifikacji i nie potrafili przekonać do siebie potencjalnych pracodawców. Zdaniem ministra zmiany mają na celu mobilizację bezrobotnych: – Chcemy przywrócić im umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i pewności siebie na płaszczyźnie zawodowej – podkreśla minister.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Albo praca, albo wstrzymanie zasiłku

-Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które parlament szczegółowo określi na posiedzeniu w poniedziałek 14 marca, doradcy zawodowi z Jobcentre Plus będą mogli skierować bezrobotnych na „Mandatory Work Activity”, czyli np. czterotygodniowe prace przy utrzymaniu porządku w parkach.
Pracownicy urzędu pracy będą mogli żądać tego typu aktywności, jeśli uznają, że bezrobotny pobiera świadczenia z przyzwyczajenia i nie wykazuje chęci na zmianę swojego statusu. W tym przypadku doradca zawodowy zaleci prace na rzecz społeczności lokalnej – 30 godzin pracy tygodniowo przez cztery tygodnie. Oczywiście, nie powinno to przeszkadzać w aktywnym poszukiwaniu stałego zatrudnienia.
Jeśli bezrobotny odmówi wykonywania tego typu prac lub nie przepracuje pełnych czterech tygodni, straci prawo do Jobseeker’s Allowance na co najmniej trzy miesiące. (Więcej…)


kk


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE