Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant, czyli dopłata dla matek w ramach programu Sure Start to jednorazowo wypłacana kwota £500, która pomoże Ci w pokryciu kosztów związanych z pojawieniem się dziecka. Dopłata jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Socjalnego (Social Fund).


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Nowe zasady przyznawania grantu

Zasady, na których Sure Start Maternity Grant jest przyznawany, uległy zmianie w przypadku, gdy:
• przewidywany termin porodu przypada na 11 kwietnia 2011 lub później
• dziecko urodziło się 11 kwietnia 2011 lub później
• adopcji lub podobnej procedury dokonano 11 kwietnia 2011 lub później

1) Zasada w przypadku dzieci nowo narodzonych

Sure Start Maternity Grant możesz otrzymać wyłącznie wtedy, jeśli w Twojej rodzinie nie ma innych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia.

2) Zasada w przypadku nowo narodzonych dzieci Twojego dziecka

Jeśli pozostające pod Twoją opieką dziecko zostanie rodzicem, możesz otrzymać Sure Start Maternity Grant pod warunkiem, że Twoje dziecko nie ukończyło jeszcze 20 lat i nie posiada innych dzieci.


Kto się kwalifikuje?

Sure Start Maternity Grant możesz otrzymać, jeśli Ty bądź Twój partner pobieracie którekolwiek z poniższych świadczeń:
• zasiłek dochodowy (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o przychody (income-based Jobseeker’s Allowance)
• zależny od przychodów zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (income-related Employment and Support Allowance)
• dodatek do emerytury (Pension Credit)
• dodatek na dziecko (Child Tax Credit) według stawki wyższej niż dodatek rodzinny (family element)
• dodatek do dochodów (Working Tax Credit), zawierający element z tytułu niepełnosprawności lub wysokiego stopnia niepełnosprawności

oraz jeśli dniu składania wniosku spełniasz którykolwiek z następujących warunków:
• Twoja partnerka (lub Ty) jest w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu najbliższych 11 tygodni lub urodziła w ciągu ostatnich trzech miesięcy
• Twoja córka, na którą pobierasz zasiłek, spodziewa się dziecka w ciągu najbliższych 11 tygodni lub urodziła w ciągu ostatnich trzech miesięcy
• mimo że nie jesteś matką, przejęłaś samotnie obowiązki rodzicielskie nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia
• Ty lub Twój partner w ciągu ostatnich trzech miesięcy adoptowaliście lub wyrokiem sądu (residence order) przyjęliście pod swój dach dziecko, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia
• Tobie i Twojemu współmałżonkowi przyznano prawa rodzicielskie do urodzonego przez matkę zastępczą (surogatkę) dziecka, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia
• Ty lub Twój partner zostaliście wyznaczeni jako opiekun (guardian) dziecka, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia
• agencja adopcyjna przydzieliła do adopcji Tobie lub Twojemu partnerowi dziecko, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia
• Ty lub Twój partner adoptowaliście dziecko z innego kraju, które nie ukończyło jeszcze 1 roku życia

Termin „partner“ oznacza tutaj:
• osobę, z którą pozostajesz w związku małżeńskim lub z którą mieszkasz na zasadach przypominających małżeństwo
• osobę, z którą pozostajesz w związku „civil partnership“ lub z którą mieszkasz na zasadach przypominających taki związek


Wysokość dopłaty

Możesz otrzymać £500 na każde dziecko. Dopłata jest niezależna od posiadanych przez Ciebie oszczędności.


Wypłata środków

Wszelkie zasiłki, emerytury i benefity są wypłacane bezpośrednio na konto w banku. Jest to najbezpieczniejszy, najwygodniejszy i najpewniejszy sposób przekazywania środków.

Sposób wypłaty benefitów i emerytur – How benefits and pensions are paid


Jak się ubiegać?

Możesz wystąpić o przyznanie dopłaty Sure Start Maternity Grant, wypełniając wniosek SF100 (Sure Start). Aby otrzymać pakiet wnioskowy skontaktuj się z Jobcentre Plus lub pobierz formularz wniosku ze strony Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP). Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce Jobcentre Plus.

Jak wypełnić formularz Sure Start Maternity Grant – Formularz Sure Start Maternity Grant. Pobierz formularz wniosku SF100 o dopłatę dla matek w ramach programu Sure Start – Download a Sure Start Maternity Grant form (SF100) (PDF, 90K). Kontakt z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Kiedy się ubiegać?

To, kiedy powinieneś wystąpić o przyznanie grantu, zależeć będzie od Twojej sytuacji. Jeżeli:
• Ty lub członek Twojej rodziny jesteście w ciąży bądź urodziliście – możesz złożyć wniosek w okresie od 11 tygodni przed porodem do momentu ukończenia przez dziecko 3 miesięcy
• dziecko, będące na Twoim utrzymaniu, przejęło obowiązki nad dzieckiem (ale nie zostało matką), musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od chwili przejęcia przez nie tych obowiązków
• zostałeś osobą pełniącą opiekę rodzicielską (ale nie matką) małego dziecka, musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od chwili przejęcia obowiązków rodzicielskich
• w ramach nakazu sądowego przyznano Ci prawo do adopcji, zasądzono wspólne zamieszkanie lub przyznano opiekę rodzicielską, musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od chwili wydania nakazu
• adoptowałeś dziecko za granicą, musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od chwili nabrania przez adopcję mocy prawnej lub jej pełnego zalegalizowania
• zostałeś wyznaczony jako opiekun dziecka lub agencja przydzieliła Ci dziecko do adopcji, musisz złożyć wniosek przed upływem trzech miesięcy od tego wydarzenia

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, nawet jeśli w dalszym ciągu czekasz na przyznanie wymaganego benefitu lub dodatku, gdyż w dalszym ciągu obowiązuje Cię trzymiesięczny termin składania wniosku.


Wpływ na benefity i dodatki

Sure Start Maternity Grant nie wpłynie na wysokość innych pobieranych przez Ciebie benefitów i dodatków do dochodów (tax credits).

Dodatki do dochodów: jak je zrozumieć? –Tax credits: how to understand them. Jak dowiedzieć się, czy przysługują Ci benefity? –How to find out if you qualify for benefits


Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Składając swój wniosek w Jobcentre Plus, będziesz musiał podać:
• przewidywany termin porodu
• datę urodzenia, jeśli wniosek dotyczy dziecka już narodzonego

Jeśli przejąłeś obowiązki rodzicielskie nad dzieckiem, poinformuj Jobcentre Plus:
• od kiedy dziecko mieszka z Tobą
• od kiedy pobierasz zasiłek na dziecko (Child Benefit)

Będziesz musiał przedstawić oryginały odpowiednich dokumentów, w przypadku gdy:
• dziecko zostało adoptowane
• dziecko zostało przydzielone do adopcji
• dziecko zamieszkało z Tobą na mocy nakazu sądowego
• dziecko zostało urodzone przez matkę zastępczą (surogatkę)
• sprawujesz opiekę prawną nad dzieckiem (guardianship)

Będziesz musiał także udowodnić, że zasięgnąłeś porady w zakresie zdrowia i ogólnych potrzeb dziecka. W przypadku składania wniosku przed przyjściem dziecka na świat, należy udokumentować korzystanie przez matki z porad dotyczących jej zdrowia.

W tym celu należy uzyskać podpis pracownika służby zdrowia pod zaświadczeniem znajdującym się na odwrocie wniosku. Podpis może złożyć:
• położna pracująca w przychodni lub szpitalu
• pielęgniarka środowiskowa (health visitor)
• Twój lekarz

Więcej informacji możesz uzyskać w Jobcentre Plus.

Kontakt z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jak odwołać się od decyzji?

Jeśli odmówiono Ci przyznania dopłaty Sure Start Maternity Grant lub jeśli masz pytania dotyczące otrzymanej dopłaty, skontaktuj się z Jobcentre Plus przed upływem miesiąca od otrzymania pisemnej decyzji. Jeśli skontaktujesz się z Jobcentre Plus po upływie tego terminu, możesz nie uzyskać pomocy. Ty lub inna osoba uprawniona do występowania w Twoim imieniumożecie:
• poprosić o wyjaśnienie
• poprosić o pisemne podanie przyczyn podjęcia decyzji
• poprosić Jobcentre Plus o ponowne rozważenie podjętej decyzji oraz możliwości jej zmiany – możesz podejrzewać, że jakieś fakty zostały przeoczone lub posiadać nowe informacje, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji
• odwołać się od decyzji do niezależnego trybunału – odwołanie musi zostać złożone na piśmie

Możesz podjąć jedno lub wszystkie z wyżej wymienionych działań.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus. Jak odwołać się od decyzji dotyczącej benefitów – How to appeal against a benefits decision


Inne przydatne linki

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – Caring for a disabled child. Po narodzinach dziecka – After the birth


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.04.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowanie nie było aktualizowane od ponad 6 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


20 komentarzy do “Sure Start Maternity Grant”

  1. Pk napisał(a):

    Witam mam 2 synów, których urodziłam w pl a teraz urodziłam Córeczke w uk czy moge składać o becikowe?

  2. ula napisał(a):

    hej jezeli nie pobieram zadnych benefitów bo porostu nie chce. Należy mi się to 500 f ? Jestem matka nowo narodzonego dziecka złożyłam wniosek o te 20 funtów tygodniowo które należa sie każdemu.

« Starsze komentarze


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Sure Start Maternity Grant”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL